Kottar och Frön


 

Välkommen till förskolan med
utomhuspedagogik mitt i naturen

Att röra sig påverkar inte bara den fysiska hälsan utan har också positiv inverkan på inlärning, koncentration, självförtroende och självbild. 

Vi tror på barnerns naturliga lust att röra sig fritt i naturen. Där får barnen möjlighet att använda alla sina sinnen. Vi pedagoger finns vid deras sida för att uppmuntra dem att undersöka, upptäcka och uppleva.

 

 

 

 

 

 Hem        Pedagogisk profil      Björkekärr       Skatås      Anmälan      En dag hos oss      Kontakt