Kottar och Frön

 

En dag på Kottar och Frön

Kl 7 förskolan öppnar
Kl 8 Frukost
Utevistelse/aktivitet i skogen
Kl 11.30 Lunch
Vila ute
Utevistelse
Kl 14.30 Mellanmål
Utevistelse
Kl 17 förskolan stänger

(När vi är ute har vi planerad verksamhet)

I den dagliga verksamheten ute i skogen arbetar vi
med matematik, språkutveckling, naturkunskap
och skapande verksamhet.

 

 

 

 

 

 Hem        Pedagogisk profil      Björkekärr       Skatås      Anmälan      En dag hos oss      Kontakt