Kottar och Frön

 

Pedagogisk profil

På förskolan Kottar och Frön har vi utomhuspedagogik som grund.  Vi kommer att tillbringa en stor del av dagen utomhus. Vi har naturen som närmsta granne och det kommer att prägla vår verksamhet.

Forskning visar att barns rörelse inte bara påverkar den fysiska hälsan utan också har positiv inverkan på inlärning, koncentration, självförtroende och självbild.

Utomhuspedagogiken ger barnen naturliga möjligheter att utveckla språkliga och matematiska förmågor på ett lustfyllt sätt.

På förskolan Kottar och Frön kommer musik, sång och rörelse att vara viktiga inslag i verksamheten. Det får barnen att känna glädje, trygghet och gemenskap i gruppen.

Naturen är en utmanande lärmiljö där vi tillsammans med barnen använder våra sinnen för att
UNDERSÖKA - vi ser att myran har sex ben
UPPTÄCKA - vi hör att fåglarna har olika läten, vi känner att mossan är mjuk
UPPLEVA - vi smakar på blåbären, vi luktar på enen

Vi anpassar vår verksamhet efter väder och årstid. När vädret tillåter är vi ute i stort sett hela dagarna, men när det är riktigt ruskigt kommer vi även att vara inomhus en del av dagen.

Självklart arbetar vi mot givna mål och riktlinjer i Lpfö 98/10.

 

 

 

 

 Hem        Pedagogisk profil      Björkekärr      Skatås      Anmälan      En dag hos oss      Kontakt